Hund i bil

Det är otroligt obehagligt att gång efter gång läsa om folk som missköter sina hundar. Lyckligtvis finns det privatpersoner som anmäler och myndigheter som agerar i dessa fall. Men vilka regler gäller egentligen när man har hund i bil eller när man ska transportera sina hundar inom Sverige? Visste du till exempel att det finns krav på hur liten hundbur du får ha till din hund? Eller att din hund, enligt föreskrifter från Jordbruksverket, ska ha ett mjukt underlag att ligga på? Eller att du inte får lämna din hund utan tillsyn i bilen om temperaturen i bilen befaras vara över +25°C? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig i den här artikeln.

Om du tidigare har besökt Jordbruksverkets hemsida eller har läst en broschyr från dem kring hund i bil, har du kanske upptäckt att man hänvisar till andra skrifter där fler bestämmelser finns. Tanken är att den här artikeln ska bli en komplett guide som du som hundägare kan vända dig till. Vi har nämligen besökt alla lagtexter och sammanställt informationen i den här artikeln. Artikeln har tydlig källhänvisning så att du vet varifrån all fakta är hämtat. En nödvändighet i dagens "alternativa-faktasamhälle"!

Hundar förtjänar det allra bästa här i livet. Det är därför det finns lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till hund i bil, för att just din hund ska må så bra som möjligt. Det är människor med lång erfarenhet av djurvård som har hjälpt till att formulera alla dessa lagar och regler, därför är det också viktigt att känna till samtliga. Och, självklart att följa dem.

Jordbruksverkets föreskrifter

I en tidigare artikel har vi gått igenom de övergripande lagar för transport av hund, nu är det dags att bli mer konkret och titta på Jordbruksverkets föreskrifter. Statens jordbruksverk har släppt ett antal publikationer, en del mer lättlästa än andra. Vi har som sagt gått igenom dem alla! Här nedan kommer alla regler som gäller privatpersoner vid transport av hundar inom Sverige.

(För ekonomiska verksamheter finns ytterligare regler men dessa går vi inte igenom här.)

När är det inte lämpligt att transportera din hund?

Stoppskylt mot blå himmel

Hundar är inte alltid i skick att transporteras. Är hunden sjuk eller skadad ska du inte transportera hunden. Undantag får göras om hunden ska transporteras till veterinär eller om hunden är lindrigt skadad eller sjuk och inte lider av transporten. Är man osäker ska man kontakta veterinär och rådfråga.[1]

Ett annat skäl till att inte ha din hund i bil är om den är dräktig. Gällande dräktiga tikar får man inte transportera dem två veckor före beräknad förlossning.[2] Tidigast en vecka efter förlossning får tiken transporteras.[3] Hundvalpar får transporteras tidigast vid en veckas ålder under förutsättning att naveln är läkt.[4]

Hund i bagageutrymme

Hund i bagageutrymme med lastgaller

Det råder ingen tvekam om att transport av hund i bagageutrymme är ett ständigt hett diskussionsämne. Lyckligtvis finns det enkla svar på den frågan, som sätter punkt för den diskussionen framöver.

Du får nämligen endast transportera hundar i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under tiden transporten pågår. Dessutom ska hunden säkras för inbromsning, antingen via transportbur, eller särskilt anpassade säkerhetsbälten.[5] Används en hundbur ska buren vara säkrad i bilen, dvs. spännas fast i bilens lastöglor eller andra krokar.

Om hunden åker i bagageutrymmet bakom ett lastgaller ska den inte dela utrymmet med bagage. Risken är att bagaget faller över hunden och skadar den.[6]

Hund i bil - När och hur länge får hunden vara i hundburen i bilen?

Att ta med hunden när man ska iväg och handla är vanligt förekommande. Men hur länge är det lagligt att låta hunden sitta och vänta i bilen? Får man exempelvis låta hunden sitta i bilen under tiden man är på jobbet? Dessa är några av de frågor vi kommer att besvara här.

Ha koll på temparaturen

Varm bil hund

Vad som gäller vid samtliga av dessa fall med hund i bil är att hundar inte får förvaras permanent i bilen. Man ska även ha uppsikt över hunden om temperaturen i utrymmet befaras överstiga +25 °C eller understiga -5 °C.[8] Vid transport ska hundar erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.[9]

Under utställning, tävling, prov och träning inför tävling får hundar förvaras i bur men ska rastas minst varannan timme. Buren ska vara täckt på minst två sidor. I samband med tävling och på väg till och från en tävling får även hundar övernatta i bilen.[10] Hunden behöver inte rastas under natten.[11]

Vid jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn och ska rastas minst var tredje timme.[12]

När bilen står stilla, exempelvis när man är inne och handlar, får hunden inte vänta mer än tre timmar. Så att ta med hunden till jobbet och låta hunden sitta i bilen medan man arbetar är inte acceptabelt. Man måste ordna det bättre för hunden under den tiden.[13]

Hundburens inredning och renhållning

Det är glädjande att Jordbruksverket är utförliga i sina föreskrifter och ställer krav även på inredning och renhållning av burar. Det är tyvärr allt för ofta man ser stackars hundar ligga på en kall burbotten med endast en filt under sig i bästa fall. Jordbruksverket kräver tack och lov bättre förhållanden än så för hundar.

Tillfredsställande rent

Buren ska invändigt hållas "tillfredsställande" ren. Hundar har ju en förmåga att dra in grus och annat på golvet och det tolererar lagen till viss mån. Men det ska synas att man städar med jämna mellanrum så att det inte blir för smutsigt. Avföring eller urin är inte acceptabelt på golvet när det gäller vuxna och rumsrena hundar. Det är tecken på att hundarna rastas för sällan.[14] Utrymmet som hunden ligger på ska även vara enkel att rengöra och desinficera.[15]

Undvik skaderisker

Inredning som kan utgöra skaderisk som hunden kan nå ska vara försedda med lämpligt skydd eller utförda så att skador inte förekommer.[16] Exempelvis finns det 12V-uttag i många bagageutrymmen på bilar i dag, detta kan så klart medföra en skaderisk om uttagen används och kablar är åtkomliga för hunden.

Mjukt underlag är viktigt

Liggplatser ska vara torra, rena och ha mjukt underlag. Mjukt underlag behövs för att undvika tryckskador på hunden. Ju tyngre hunden är desto viktigare är underlaget.[17]

Det är med detta i åtanke vi tillverkar våra hundbäddar av världsledande kvalitet som ger ett mycket bra stöd för hunden. Förutom att motverka tryckskador är Modin Beds hundbäddar lätta att hålla rena och kan till och med ångtvättas om man behöver desinficera den.

Dessutom, eftersom bäddarna är anpassade för hundburars mått, glider inte dynan mot burgolvet. På så vis kan hund i bil ligga i lugn och ro under bilresan utan att glida runt, vilket kan bli fallet med att bara ha en filt i buren. En filt i kombination med en dyna är dock att rekommendera eftersom vissa hundar tycker väldigt mycket om att bädda runt i sin bädd innan de lägger sig till ro. För att beteendet ska kunna utövas på ett bra sätt krävs därför att det finns något slags löst bäddmaterial som en filt eller dylikt.[18]

Vatten bör alltid finnas tillgängligt

Modin Bed anti spill skål

Hunden ska, som nämnts tidigare, erbjudas vatten minst var sjätte timme. Jordbruksverket skriver dock att hundar mår bäst om de alltid har tillgång till friskt vatten under transporten.[19] Det finns skålar anpassade för transport med ett så kallat antispill-lock, vilket förhindrar att vattnet inte skvätter ur skålen. Modin Bed:s svensktillverkade hundbäddar är de enda bäddarna i världen som erbjuder möjligheten att få en sådan skål inbyggd i bädden. När skålen är nedsänkt i bädden blir vattnet inte lika varmt och kylan bevaras längre tid.

Flera hundar i bilen

Om du äger flera hundar och behöver transportera dem alla samtidigt finns det en del att ta hänsyn till. Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar.[20] I förvaringsutrymmen, vi tolkar detta som att det även gäller hundburar, ska hundar ges möjlighet till avskildhet från andra hundar.[21] Hundar som är främmande för varandra får inte föras samman i förvaringsutrymmen utan uppsikt och aggressiva hundar får aldrig föras samman i förvaringsutrymmen.[22] Hundar som inte gillar varandra kommer inte att ”göra upp” om vem som bestämmer, utan de kommer att fortsätta bråka med varandra.[23]

Sunt förnuft - hund i bil

I det här kapitlet kommer vi ta upp sådant som vi inte riktigt tycker passar in under tidigare rubriker. Det som tas upp har väldigt mycket med sunt förnuft att göra, varför vi valt att döpa kapitlet till just sunt förnuft vid transport av hundar. Det är nästan skrämmande att Jordbruksverket ska behöva skriva detta i över huvud taget, men bättre att vara övertydlig än inte!

Hundburar ska vara utformade och placerade på sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.[24]

Hundar får inte bindas vid motorfordon om inte en speciell uppbindningsanordning fästs i fordonet. Anordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnas. Hundar får heller inte rastas eller tränas med hjälp av bil.[25]

Utrymmeskrav för hundar i bur

För hundtransporter gäller följande utrymmeskrav[26]:

Längd
Hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning minst gånger 1,10.

Bredd
Hundens bröstbredd minst gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ned och vända sig obehindrat.

Höjd
Hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst.

Takets längd får vara högst fem procent kortare än det angivna längdmåttet. Om flera hundar transporteras i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Slutord

Det var allt kring att ha hund i bilen. Du hittar all källförteckning här nedan om du själv vill gå in och läsa lagtexterna eller de texter Jordbruksverket har publicerat på sin hemsida. Hoppas du känner att du lärt dig något nytt och att du fann artikeln lättförståelig och intressant. Det har minst sagt varit en spännande resa genom lagens långa arm.

Om du har några synpunkter eller kommentarer är du alltid välkommen att mejla till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Kommentarer


I den här artikeln tar vi inte upp särskilda bestämmelser som gäller ekonomisk verksamhet, försöksdjur, djursjukhus och kliniker, försvar och polis, uppfödare eller transporter utomlands. Men via våra fotnoter kan ni hitta regler även för detta.

Definitioner - hur tolkar du texterna i föreskrifterna?

Om du klickar på några av våra fotnoter så kanske du ställer dig frågande till vissa formuleringar. Exempelvis använder Jordbruksverket ordet "behållare" i sina skrifter. Vad som menas med behållare är:

Behållare bur, box, låda eller annan styv konstruktion som används för transport av djur, men som inte är ett transportmedel [27]

Jordbruksverket hänvisar i det här fallet till en EG förordning där "behållare" definieras.

Kommentarer till SJVFS 2010:2 "Transport av levande djur"

För transport av sällskapsdjur i en bil gäller inte alla paragrafer i denna föreskrift. Därför har vi endast tagit upp det som är aktuellt för sällskapsdjur från denna föreskrift, enligt nedan:

I 1. kap. Allmänna bestämmelser 4 § skriver Jordbruksverket gällande transporter utan samband med ekonomisk verksamhet gäller bestämmelserna förutom följande fall och fortsätter med att nämna ett antal fall. Fjärde punkten avser transport av sällskapsdjur i utrymme avsett för personbefordran (persontransport, med andra ord t.ex. bil), i dessa fall gäller endast bestämmelserna:

 • 1 kap. 7 §
 • 5 kap. 20 § om transportsträckan överskrider 50 km
 • 6 kap. 3, 35 och 37-41 § §
 • 9 kap. 1 § andra stycket
 • Transport i behållare gäller även bilagorna till föreskriften

Länk till föreskriften i pdf-format finns här.

Källförteckning


 1. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 1 kap. 7 §^
 2. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 5 kap. 20 §^
 3. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 5 kap. 20 §^
 4. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 5 kap. 20 §^
 5. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 6 kap. 3 §^
 6. Jordbruksverkets hemsida, kontrollerad 2021-01-09^
 7. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 6 kap. 37 §^
 8. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 6 kap. 37 §^
 9. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 14 §^
 10. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 14 §^
 11. Jordbruksverkets SJVFS 2008:5, Saknr L102, pdf, 1 kap. 14 §^
 12. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 14 §^
 13. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 20 §^
 14. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 5 §^
 15. Jordbruksverkets SJVFS 2008:5, Saknr L102, pdf, 1 kap. 8 §^
 16. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 12 §^
 17. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 11-12 § §^
 18. Jordbruksverkets hemsida, kontrollerad 2018-10-14^
 19. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 6 kap. 38 §^
 20. Jordbruksverkets SJVFS 2008:5, Saknr L102, pdf, 2 kap. 1 §^
 21. Jordbruksverkets SJVFS 2008:5, Saknr L102, pdf, 1 kap. 21 §^
 22. Jordbruksverket "Föreskriftsdokumentation", Dnr 31-6478/07, pdf, 1 kap. 21 §^
 23. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, 6 kap. 35 §^
 24. Jordbruksverkets SJVFS 2008:5, Saknr L102, pdf, 2 kap. 15 §^
 25. Jordbruksverkets SJVFS 2010:2, Saknr L5, pdf, bilaga 1.7^
 26. Förordning (EG) 2005/1, artikel 2 "Definitioner", punkten g)^