Här nedan kan du läsa om vilken information vi använder och hur vi samlar in den informationen. All information vi hanterar har berättigande ändamål och rättslig grund, helt enligt GDPR. Mer utförligt information hittar du i texten nedan.

Mer information om vad som klassas som personuppgifter och vem som är personuppgiftsansvarig hittar du i Hantering av personuppgifter.

Hur får vi uppgifter om dig?

Majoriteten av den information vi har om dig är data som du själv ger oss. Detta sker genom att du genomföra ett köp på vår webbplats eller när du kontaktar oss via telefon, SMS, mejl eller sociala medier.

Ytterligare data genereras när besökare använder vår webbplats. Det kan till exempel vara sidvisningar och information om vilken typ av enhet besökaren till vår hemsida använder, exempelvis mobil, surfplatta eller dator, samt vilken webbläsare besökaren använder.

Denna typ av data innehåller ingen personlig information om dig såsom ditt namn, IP-adress eller mejladress. I detta fall rör det sig med andra ord om s.k. pesudonymiserade uppgifter

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för:

Särskilda, uttryckliga angivna och berättigande ändamål.

Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa berättigande ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

Rättslig grund

För att vi enligt lag ska få behandla dina personuppgifter krävs att någon av följande grunder är uppfyllda:

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 • behandlingen är nödvändig för att vi kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs. om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag, t.ex. bokföringslagen),
 • behandling är nödvändig för berättigande intresse hos Offensiv Management Stefan Elg AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
 • i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund till modinbed.se

Vi har behandlar kunders personuppgifter i syfte att:

 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och leverans.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade kunduppgifter.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att svara på frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information per post, e-post, telefon eller SMS
 • Rikta marknadsföring, per post och e-post.
 • Förbättra våra kunderbjudanden, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och när?

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss.

När du handlar på modinbed.se

Typ av personuppgifter Källor för personuppgifter
Namn, Adress, Mejladress, Mobiltelefonummer Den registrerade
Uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik Den registrerade
Uppgifter om valt leveranssätt Den registrerade
Angivna kundval om dina produkter Den registrerade
Folkbokföringsadress och mobiltelefonnummer Offentligt adressregister eller upplysningsföretag
IP-adress Den registrerade, sparas vid genomfört köp
Organisationsnummer (företag) Den registrerade

Värt att veta

Vi tar aldrig del av- eller lagrar, vare sig kortuppgifter eller personnummer. Kortuppgifter samt personnummer (i de fall faktura är aktuellt) hanteras av Payson AB. Payson har hanterat trygga betalningar sedan 2004 och är certifierade av säkerhetsbolagen Trustwave och GlobalSign.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Offensiv Management Stefan Elg AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Uppgifterna lagras för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, samt för att kunna utföra våra förpliktelser till dig som kund.

Du har följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör blir du informerad om detta.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Gör du en invändning mot direktmarknadsföring får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Mottagare och mottagargrupper av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part, annat än i de fall det är absolut nödvändigt, exempelvis för att kunna leverera dina beställda varor måste vårt utvalda transportföretag ta del av dina personuppgifter.